INGREDIENSER

ARNICA

Arnica är en botanisk växt som har använts i hundratals år, främst i Europa. Det finn över 100 medicinska produkter som tillverkats av denna planta.

De aktiva komponenterna i Arnica är seskviterpen laktoner, vilka är kända för sina antiinflammatoriska och smärtreducerande egenskaper.

Arnica innehåller också tymol (en eterisk olja), flavonoider, inulin, karotenoider och tanniner som stimulerar blodcirkulationen.

Arnica fungerar så, att det stimulerar aktiviteten för de vita blodcellerna som utför en stor del av förtunning av blodet, och det förflyttar vätskesamlingar vid blåslagen vävnad, leder och muskler. Arnica har också visat sig förbättra hälsan och vissa nervfunktioner.

PYRIDOXIN (VITAMIN B6)

Vitamin B6, också kallad pyridoxin, hjälper till med att bibehålla balansen av natrium och kalium som reglerar kroppsvätskor och främjar normal nervfunktion.

Vitamin B6 brist har länge associerats med olika symptom inklusive värk i skuldror och ben, ”tennisarmbåge”, all form av artrit och till och med karpaltunnelsyndrom. Två prominenta läkare som har hjälpt till med att fastställa betydelsen för vitamin B6 vid behandling av upprepade sträckningsskador, är Morton Kasdan, M.D. (12-årig studie utförd i Louisville, Kentucky) och John Ellis, M.D. som har behandlat hundratals patienter med vitamin B6 över en period av 26 år på sin klinik i Texas. Vid de flesta behandlingar som involverar pyridoxin ges det oralt och vanligtvis i större doser.

Penetrex använder mindre doser som kan appliceras på olika ställen direkt på den del som känns obehagligt.

MSM (DMSO2) - Metylsulfonylmetan

Från början uppmärksammades det av Dr. Stanley Jacob, MSM är ett relativt nytt kosttillskott i form av svavel som finns i våra levande vävnader. MSM främjar hälsosamma förbundna vävnader som senor, ligament och muskler.

Ungefär hälften av det totala kroppsvavlet är koncentrerat till muskler, hud och skelett. Ett av de mest viktiga användningsområdena för MSM som ett tillskott är för sin bevisade effekt på att bota smärta och inflammation. När stel fibrös vävnad sväller och blir inflammerad, resulterar det i tryck och smärta. Då kan MSM återställa flexibilitet och permeabilitet till cellväggarna, så att vätskor kan passera genom vävnaderna lättare.

Detta hjälper till att jämna ut tryck och minska eller eliminera orsaken till smärtan. Skadliga ämnen såsom mjölksyra och toxiner tillåts flöda ut, medan näringsämnen tillåts flöda in. Detta förebygger tryck att byggas upp i cellerna som orsakar inflammation

BOSWELLIA SERRATA

Boswellia Serrata är en ört om har en lång tradition för terapeutisk användning, speciellt i Indien (Ayurveda medicin). Denna växt finns i Afrika och Asien. Den del av växten som används terapeutiskt är kådan från barken. Boswellinsyrorna i denna kåda anses vara bra för antiinflammatorisk och antiartritisk behandling.

Boswellia har fått mycket uppmärksamhet runtom i världens medicinska community för sin antiinflammatoriska verkan, att det är precis lika verksam mot de flesta former av artrit som receptbelagd medicin, men Boswellia har inte några bieffekter.

Boswellinsyrorna (BA) anses hålla tillbaka den vävnad som sprids inom inflammerade områden och också förebygga att förbunden vävnad förstörs. Det fungerar på liknande sätt som antiartritisk medicin men utan bieffekter såsom magproblem och ulcerogen aktivitet. Studier har bekräftat att Boswellia Serrata har potent antiinflammatorisk och antiartritisk verkan.

Boswellia gör så att blodtillförseln förbättras till leder och bygger upp integriteten av ådror som försvagas av kramper. Boswellia Serrata kan också användas för behandling av ledgångsreumatism utan några bieffekter såsom vanlig traditionell medicin.

CETYLMYRISTOLEAT

CMO (Cetylmyristoleat) upptäcktes år 1972 av Harry W. Diehl, Ph.D., en forskare vid National Institutes of Health. Då, var Dr. Diehl ansvarig för att testa antiinflammatoriska mediciner med djurförsök. För att han skulle kunna testa medicinerna måste han först artificiellt skapa artrit hos djuren genom att ge dem injektioner med en värmedödande bakterie som kallas Freunds adjuvans.

Dr. Diehl upptäckte att schweiziska albinomöss inte fick artrit efter injektion med Freunds adjuvans. Slutligen kunde han avkunna att Cetylmyristoleat var den naturliga faktor som fanns i mössen och som var anledningen till detta skydd. När CMO gavs som injektioner i olika typer av möss, gav det inte samma skydd mot artrit.

Det har föreslagits att CMO fungerar som ett kombinera ”fett” och antiinflammatoriskt medel. Dr. Diehl gavs patent att använda CMO för både osteoartrit och ledgångsreumatism, baserat på djurförsöken och de många fallstudierna.

I en dubbelblind studie, fick 106 personer med olika typer av artrit som inte botats med NSAID:s (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) Cetylmyristoleat (540 mg per dag oralt i 30 dagar), medan 226 andra fick en placebo. Dessa personer använde också Cetylmyristoleat eller placebo utvärtes, enligt individuellt behov. Ungefär 63.5% av de som fick Cetylmyristoleat förbättrades, jämfört med endast 14.5% av de som fick placebo (en statistisk signifikant skillnad)